21 Jan

Dagboeken

Als er veel financiële feiten in een periode plaatsvinden, kan het handig zijn in het boekhoudkundig model een extra schakel toe te voegen in de vorm van dagboeken. Behalve dagboeken besteed de boekhouder Rotterdam ook aandacht aan ”geld onderweg” (Kruisposten).

Het boekhoudkundig model
Het is mogelijk dat uw boekhouder van elk financieel feit een journaalpost maakt. We spreken in dat geval van enkelvoudige journaalposten. Indien er in een periode zeer veel financiële feiten plaatsvinden, kan dat in een handmatige boekhouding een behoorlijk arbeidsintensieve klus worden. Vaak worden in dit soort situaties, voorafgaand aan het journaliseren, gelijksoortige financiële feiten samengebracht in zogenaamde dagboeken. Aan het eind van een periode wordt dan vanuit elk dagboek één journaalpost van al deze gelijksoortige financiële feiten gemaakt. We spreken in dat geval van een collectieve journaalpost.

Zo kunnen we bijvoorbeeld eerst alle inkopen op rekening verzamelen in een dagboek met de naam inkoopboek. Aan het eind van een periode maken we van het totaal van de inkopen op rekening één (collectieve) journaalpost. Deze ene journaalpost wordt in de volgende fase van het boekhoudkundige model verwerkt in het grootboek.

In dagboeken verwerken we gelijksoortige financiële feiten. Veel voorkomende dagboeken zijn:

  • Inkoopboek: voor de inkopen op rekening
  • Verkoopboek: voor de verkopen op rekening
  • Kasboek: voor de ontvangsten en betalingen per kas
  • (Post)bankboek: voor de ontvangsten en betalingen per (post)bank
  • Memoriaal of diverse postenboek: voor de financiële feiten die we in geen enkel ander dagboek kunnen plaatsen.

Als een boekhouder dagboeken gebruikt, ziet het boekhoudkundig model er als volgt uit:

Beginbalans
Dagboeken – Financiële feiten
Journaal
Grootboek
Proef- en saldibalans – Winst- en verliesrekening – Eindbalans

Opmerkingen

  • De financiële feiten worden over het algemeen dagelijks in de dagboeken verwerkt vanaf de boekingsdocumenten. Vandaar de naam ”dagboeken”. Aan het eind van een boekingsperiode worden vanuit de dagboeken zoveel mogelijk collectieve journaalposten gemaakt.
  • Het gebruik van dagboeken, zoals hierboven beschreven, is handig bij een handmatige boekhouding. Het voorkomt dat elk financieel feit afzonderlijk moet worden gejournaliseerd (in de vorm van enkelvoudige journaalposten).
  • Diverse financiële softwarepakketten maken gebruik van de term ”dagboeken”. Dit suggereert dat er op dezelfde manier wordt gewerkt als bij een handmatige boekhouding. Bij deze geautomatiseerde boekhoudingen wordt echter van elk financieel feit een enkelvoudige journaalpost gemaakt. Met het gebruik van de naam dagboeken wordt hier vooral bedoeld dat gelijksoortige financiële feiten als een serie worden verwerkt (zogenaamde ”batchverwerking”). Het grote voordeel van het gebruik van een softwarepakket voor de financiële administratie is onder andere dat na invoer en verwerking van de ”journaalposten” automatisch de grootboekrekeningen worden bijgewerkt en de kolommenbalans wordt vervaardigd.
19 Jan

Creatie en Plaatsing van Obligatieleningen

De boekingen met betrekking tot de creatie en plaatsing van obligaties komen overeen met de boekingen van de creatie en plaatsing van aandelen bij een N.V. Obligatiebewijzen worden tegenwoordig niet meer als K-stukken gedrukt en uitgereikt. Evenals bij aandelen geldt dat er een registratie van obligatiehouders plaatsvindt bij de Centrale Fondsenadministratie. De kosten die hieraan verbonden zijn, laten we gemakshalve buiten beschouwing.

Er is één belangrijk verschil: obligaties mogen in tegenstelling tot aandelen wel beneden pari worden geplaatst. Of een obligatielening boven pari (agio) of onder pari (disagio) worden geplaatst, hangt vooral af van het interestpercentage waartegen de lening wordt geplaatst.